O przedszkolu

 

 

WITAMY NA STRONIE

 

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W GOŁĘBIU


                       

 

 

korytarz


       

 

sale zabaw

 

           


1. Przedszkole w Gołębiu tworzy razem z oddziałem przedszkolnym w Wólce Gołębskiej placówkę wychowania przedszkolnego. Przedszkole jest czterooddziałowe, publiczne obejmujące swoim zasięgiem teren prawostronnej części Gminy Puławy.


  hol

   

  2. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Puławy zapewniająca kompleksowe utrzymanie w tym warunki do pełnej realizacji programów wychowawczo - dydaktycznych zadań statutowych.


   sala zabaw ruchowych

    

    

    


   3. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

    4. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, programy wychowania przedszkolnego , a także programy własne.

     plac zabaw

      

     Budynek przedszkola w Wólce Gołębskiej

      

     korytarz i szatnia

      

                        

      

      

     sala zabaw                                                                                   

      

                  

      

      

     łazienka