Historia Przedszkola

 

Pamięci wszystkich, którzy aktywnie włączyli

się w rozwój oświaty na terenie Gołębia,

a w szczególności pani Jadwidze Nogalskiej

- długoletniemu dyrektorowi Przedszkola

w Gołębiu, która ocaliła od zapomnienia

historię naszego przedszkola.

 

 

 

HISTORIA PRZEDSZKOLA W GOŁĘBIU

 

 

Pamięć o przeszłości

oznacza

zaangażowanie w przyszłość"

 

Jan Paweł II

 

 

Placówka wychowania przedszkolnego  w Gołębiu datuje się od roku 1947. Początkowo funkcjonowała jako dzieciniec wiejski organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzieciniec organizowany był w okresie letnim, w czasie nasilenia prac polowych. Opiekunkami były nauczycielki zgłaszające się do pracy w okresie wakacji. Dzieciniec utrzymywany był z funduszy TPD i z datków w naturze od rodziców (ziemniaki, warzywa, mięso, jaja i inne produkty spożywcze). Organizowane były dwa posiłki. W roku 1948 została zorganizowana pierwsza placówka wychowania przedszkolnego nazwie „Przedszkole TPD", nadzorowane przez Wydział Oświaty w Puławach. Było to przedszkole jednooddziałowe, pięciogodzinne, z przerwą wakacyjną w  zimie!

Przedszkole mieściło się w budynku mieszkalnym Michała Rokszyc Pągowskiego - ostatniego dzierżawcy Gołębia. Budynek  wzniesiony był przed 1848 r. zbudowany z drzewa modrzewiowego. Od imienia właściciela nazywano ten budynek  „Michałki" i nazwa ta funkcjonuje do dziś.

W budynku  mieściła się również szkoła podstawowa. Od 1950 roku przedszkole było czynne dziewięć godzin w okresie nasilonych prac polowych, a w pozostałych miesiącach pięć godzin z przerwą wakacyjną w zimie. W 1952 roku funkcję kierowniczki przedszkola objęła pani Józefa  Jeżewska.  W 1955 roku  stanowisko kierowniczki  zajęła pani Felicja Łukasiewicz, a wychowawczynią została Jadwiga Boćkowska (Nogalska).

 

 

W 1958 roku z „Michałków" wyprowadziła się szkoła podstawowa do nowo wybudowanego budynku szkolnego. Przedszkole zyskało nowe pomieszczenia - w 1959 roku utworzone zostały dwa oddziały przedszkolne. Do przedszkola uczęszczało wówczas 70 dzieci. Pensum nauczycielskie wynosiło 36 godzin tygodniowo. W przedszkolu odbywały się zajęcia koleżeńskie pokazowe, konferencje dla wychowawczyń, odczyty lekarza, psychologa dla rodziców, spotkania z ciekawymi ludźmi.

W 1967 roku stanowisko kierowniczki przedszkola objęła pani Jadwiga Nogalska.

Ze względu na zły stan techniczny budynku przedszkola i zakaz jego dalszego użytkowania, z uwagi na bezpieczeństwo przebywających w nim osób,  kierownictwo przedszkola i komitet rodzicielski w roku 1970 zaczęli czynić starania związane z budową nowego przedszkola w Gołębiu.

Szczęśliwie złożyło się, że I Dywizja Piechoty Wojska Polskiego zamierzała postawić na naszym terenie obelisk upamiętniający trzydziestolecie jej powstania. Kierownictwo przedszkola przedstawiło propozycję aby zamiast obeliskiem - upamiętnić tę rocznicę ufundowaniem przedszkola - pomnika, które będzie służyło wielu pokoleniom Gołębia. Wojsko Polskie przychyliło się do naszej prośby i w roku 1973 przyznało odpowiednie fundusze na budowę przedszkola, pod warunkiem, że obiekt będzie wybudowany w ciągu jednego roku tj. na 12. 10. 1974 r. (Dzień Wojska Polskiego).

Problemem stało się znalezienie odpowiedniej lokalizacji, która byłaby właściwa i odpowiednia dla takiego obiektu. Władze powiatowe i gminne zaproponowały wykup gruntu należącego do Parafii w Gołębiu - ze względu na usytuowanie w centrum miejscowości. Na prośbę kierownictwa przedszkola i komitetu rodzicielskiego decyzja o sprzedaży gruntu podjęła Rada Parafialna działająca pod przewodnictwem pana Antoniego Linka.

Fundusze z wojska zostały przekazane Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Puławach. Instytucja ta miała gospodarować funduszami, nadzorować budowę oraz finansować wyposażenia przedszkola. Budowę rozpoczęto jesienią 1973 roku, a zakończono w październiku 1974 roku na 30-lecie Wojska Polskiego. Należy tu wspomnieć o dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej w prace porządkowe przez cały czas trwania budowy przedszkola (przy odgruzowywaniu, czyszczeniu, sprzątaniu). Dorośli i uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołębiu pracowali w czynach społecznych  w soboty i niedziele. Przez cały czas budowę nadzorowało wojsko.

 

 

 

 

12 października 1974 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego przedszkola, nadanie mu imienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej fundatorom. W uroczystości brali udział przedstawiciele Wojska Polskiego

z gen.J. Pirogiem na czele, wojewódzkie, powiatowe i gminne władze oświatowe. Przedszkole im. Bohaterów 3- go Pułku Piechoty I Dywizji Wojska Polskiego nosi nazwę Pułku wchodzącego w skład I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki sformowanego w 1943 roku w Sielcach nad Oką. Pierwsze działania bojowe Pułk podjął podczas bitwy pod Lenino, następnie brał udział w walkach z siłami niemieckimi na terenie Polski w tym także umacniał stanowiska ogniowe na wale wiślanym na odcinku od rzeki Wieprz poprzez Borowinę do Gołębia, marsz zakończył szturmem na Berlin. W latach 50-siątych przeformowany na 3 Pułk Zmechanizowany. W 1975 r. Pułkowi został nadany bojowy Order Krzyża Grunwaldu III Klasy.

Podczas uroczystości otwarcia nowego przedszkola Pani Jadwiga Nogalska została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi i Nagrodą Ministra Oświaty.

 

 

 

Ogółem w  nowym przedszkolu pracowało  16 osób- pracowników obsługi i nauczycielek

Do placówki uczęszczało 110 dzieci.

Przedszkole cieszyło się dużym uznaniem w regionie lubelskim. Nasza placówka brała czynny udział w konkursach, wystawach powiatowych, wojewódzkich  nawet ministerialnych (wystawa sztuki  ludowej - pasiaki, kilimy).

Przedszkole było przedszkolem eksperymentalnym. W roku szkolnym 1975/76 po raz pierwszy wprowadzono podręcznik „Mam 6 lat" do nauki czytania i pisania dla 6-latków. Eksperymentem kierowała pani prof. Helena Meterowa z UMCS w Lublinie.   W badaniach brało udział szerokie grono naukowców: pedagogów, psychologów, lekarzy z Lublina.

Pani Jadwiga Nogalska pełniła funkcję dyrektora przedszkola do momentu przejścia na emeryturę- do roku 1984.

W roku 1983 została odznaczona Krzyżem Polonia Restituta.

 

 

 

W latach 1984 -1998 stanowisko Dyrektora Przedszkola w Gołębiu objęła  Pani Marianna Rokicka.

 

 

Kolejnym dyrektorem od roku 1998 do 2003 była Pani Teresa Cybula.

 

 

Od 01. 09. 2003 roku na stanowisku dyrektora przedszkola pozostaje Pani Barbara B.

 

 

Na zdjęciu poniżej z lewej strony Pani kierownik przedszkola Felicja Łukasiewicz (w latach 1955-1967)