KWIECIEŃ

W miesiącu kwietniu:

- zapoznanie z różnego rodzaju pojazdami -

kształtowanie zainteresowań i zdolności technicznych;

- zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi,

kultywowanie tradycji regionalnych;

-  poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt z gospodarstwa domowego;

- wprowadzenie dzieci w fantastyczny świat bajek. Odróżnianie śwaita realnego od śwaita fantastycznego. Rozwijanie mowy.