CZERWIEC

Tematyka miesiąca:

 

 

1. Ja czterolatek – wy czterolatki

 

2. Miasto czterolatka

 

3. Czterolatek aktorem

 

4. Czterolatek podróżnikiem

 

5. Hurra! Już wakacje!

 

 

Cele wynikające z podstawy programowej:

 

· Zapoznanie z warunkami życia dzieci na różnych kontynentach. Czerpanie radości ze wspólnych zabaw, z udziału w uroczystościach.

 

· Poznanie swojego najbliższego otoczenia. Budzenie świadomości narodowej.

 

· Poznanie nowych utworów literackich oraz ich twórcza interpretacja. Rozbudzanie zainteresowań teatrem.

 

· Wytworzenie klimatu oczekiwania na zbliżające się wakacje. Utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności.

 

· Werbalizowanie własnych pragnień, marzeń. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.