CZERWIEC             W miesiącu czerwcu bawiliśmy się na rodzinnym pikniku "Mama, Tata i Ja". Dzieci z każdej grupy wiekowej wzięły udział we wspólnej zabawie z konkursami oraz pokazem tańców Piknik uatrakcyjnił występ rodziców w bajeczce "Jaś i Małgosia"  i zakończył się wspólnym grilowaniem i słodkim poczęstunkiem.

 

 

Tematyka: 

1. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny


2. Na moim podwórku


3. Poznajemy świat za pomocą zmysłów


4. Wakacje bezpieczne i aktywne

REALIZACJA TREŚCI PROGRAMOWYCH

1. Nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją, szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi)

 


2. Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków i miejsc.

 

3. Obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: las, łąka).

 

 

 

4. Zapoznanie z zasadami pozwalającymi na uniknięcie zagrożeń i niebezpieczeństw podczas zabaw letnich. .Poznawanie najbliższego otoczenia. Dostrzeganie uroków lata.