MARZEC

 

 

W miesiącu marcu zajmujemy się następującą tematyką:

 

poznamy zawody nie tylko dla kobiet

  

przeniesiemy się w świat muzyki

 

  

będziemy obserwować zbliżającą się wiosnę.

 

 

 

 

 

 

Treści programowe realizowane w miesiącu marcu 

 

- Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola

 

* odwiedzanie punktów usługowych, poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób

 

- Słuchanie i śpiewanie piosenek

 

* Zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.

 

- Gra na instrumentach perkusyjnych:

 

* Wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentalnych perkusyjnych.

  

- Poznajemy przyrodę - wiosna

 

* obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. Coraz dłuższe dni

 

 

 

 

 

„Czekam na wiosnę” K. Datkun-Czerniak

 

 

Dość mam sanek, nart i śniegu. Chcę już w piłkę grać!

 

Po zielonej trawie biegać, w berka sobie grać!

 

Dość mam chlapy i roztopów, szarych smutnych dni.

 

Przybądź, wiosno, jak najprędzej, rozchmurz niebo mi.

 

Przynieś kwiaty, promień słonka, zieleń liści, ptaków śpiew.

 

Niech zadźwięczy pieśń skowronka. Przybądź, proszę cię!