KWIECIEŃ

W MIESIĄCU KWIETNIU

STARSZAKI ZAJMOWAĆ SIĘ BĘDĄ

NASTĘPUJĄCĄ TEMATYKĄ:


- WIOSNA NA WSI


- MIEJSCE ZAMIESZKANIA


- WIELKANOCNE  ZWYCZAJE


-  MIESZKAŃCY POLSKI