CZERWIEC


TEMATYKA CZERWCA:

I. Dziecięce przyjaźnie
II. Wakacyjne podróże

Nasza Ziemia
- Poznawanie świata:
• nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją,
• poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie),
• zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata.


To ja
- Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy:
• dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.


Nasz kontakt z techniką
- Środki transportu:
• poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,
• poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
• zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek,
• poznanie wybranych pojazdów w tym specjalistycznych, np. straży pożarnej, karetki pogotowia, policji

 


Poznajemy przyrodę


- Lato:


• obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: lesie, na łące),


• określanie charakterystycznych cech lata, np. : długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np. burzy, tęczy.


Dbamy o nasze zdrowie


- Dbałość o higienę:


• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),


• przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.