STYCZEŃ

Tematyka

 

1. Mój kalendarz 

2. Co robią zwierzęta zimą?

3. Zimo, baw się z nami!

4. Babcia i Dzaidek

 

 

Realizacja treści programowych:

 

* zapoznanie dzieci ze sposobami mierzenia czasu. Cykliczne powtarzanie się
pór roku, miesięcy, tygodni, dni, godzin. 

* obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.

* Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady sniegu, szron, szadź, zawieje snieżne; ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujacych w danej porze roku (zapobieganie przegrzewaniu i marznięciu)

* Wzmacnianie więzi w rodzinie poprzez organizowanie swiąt o charakterze rodzinnym: przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomoca nauczyciela) wykonanie upominków 

W miesiącu styczniu razem z naszymi babciami i dziadkami będziemy bawić
się na balu karnawałowym.Z tej okazji przedstawimy krótki program
artystyczny .