LISTOPAD


                          

Pani Grażynka

 

   Zawsze pogodna i uśmiechnięta, z dobrą radą i rozwiązaniem trudnych spraw. Pochylała się nad każdym przedszkolakiem dbając o jego bezpieczeństwo, komfort, wygodę. Karmiła łyżeczką i sznurowała buty, spokojnie, cierpliwie. Z sercem niosła pomoc, otarła nie jedną łzę, roztarła stłuczone kolano. Chwaliła za zjedzony posiłek, doglądała poprawności mytych rączek i zębów.

   Odeszła nagle i niespodziewanie.

 

                                           Zostaniesz na zawsze w naszej pamięci


      
 

Śmiech

 

 


 

TEMATYKA

  1. Jaki jestem
  2. Moja rodzina
  3. To jest mój dom
  4.  Domowi ulubieńcy

 

REALIZACJA TREŚCI PROGRAMOWYCH

  • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała:  różnicowanie prawej i lewej strony ciała. Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok, na prawo od, na lewo od.
  • Zachęcanie do wypowiadania się na temat własnej osoby podawania informacji na temat swojej rodziny, np. jak mają na imię mama, tata, jakie zawody wykonują, czym się zajmują
  • Zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego, zwrócenie uwagi na ich rolę w ułatwianiu pracy ludziom; Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów:  samowolnego korzystania z urządzeń         elektrycznych           
  • Uświadomienie konieczności dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia      odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer;