WRZESIEŃ

 

Tydzień I

  

Witajcie w przedszkolu!

 

1. Poznajemy przedszkole

 

 • Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i
 • przeznaczeniem,

 

2. Nasze imiona

 

 • Poznanie zapisu swojego imienia

 

3. Ja i moi koledzy

 

 • Określanie różnic i podobieństw w wyglądzie kolegów i koleżanek

 

4. Jestem już w przedszkolu

 

 • Przestrzeganie umów obowiązujących w przedszkolu

 

5. Bawimy się sylabami

 

 • Dzielenie słów na sylaby

 

 

 

Tydzień II

 

 

Droga do przedszkola

 

 1. Obserwujemy ruch drogowy

 

 • rozpoznawanie prawidłowych i nieprawidłowych zachowań na ulicy

 

 1. Poznajemy przepisy ruchu drogowego

 

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

 

 1. Czy znamy te pojazdy

 

 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej

 

 1. Oto ja- oto ty

 

 • Rozróżnianie pojazdów specjalistycznych

 

 1. Bądź ostrożny

 

 • Utrwalenie znajomości ruchu drogowego

 

 

 

Tydzień III

 

 

To były wakacje!

 

 1. Wspomnienia z wakacji

 

 • Dzielenie się przeżyciami z wakacji

 

 1. Wakacyjne zabawy

 

 • ilustrowanie muzyki ruchem
 • wykonywanie kompozycji z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego

 

 1. Piękny jest nasz kraj

 

 • Poznanie różnych regionów naszego kraju poprzez zabawy i ćwiczenia

 

 1. Kącik wakacyjny

 

 • wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik

 

 1. Wędrujemy po naszym kraju

 

 • poznanie największych miast i rzek naszego kraju

 

 

 

Tydzień IV

 

Nadeszła Jesień 

 

 1. Park w jesiennej szacie

 

 • obserwowanie parku jesienią

 

 1. Jesienne drzewa

 

 • wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej

 

 1. Jesienne zabawy

 

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Wielozmysłowe poznawanie liści

 

 1. Kolorowe liście

 

 • poznanie nowej techniki plastycznej (frotaż)

 

 1. Zbieramy grzyby

 

      * zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi