PAŹDZIERNIK

TEMATYKA

 

  1. Jesień w lesie
  2. Jesień w sadzie i na działce

          ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

  • Oglądanie drzew znajdujących się w najbliższym otoczeniu
  • Rozpoznawanie drzew po owocach i liściach           
  • Wzbogacanie kącika przyrody owocami drzew, wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej
  • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
  • Pokazywanie na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do zimy
  • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”
  • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw
  • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, zapachu, smaku, dotyku