LISTOPAD

 

Poznajemy przyrodę
– Jesień:
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły,
obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
• wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.

Poznajemy przyrodę
– Przyroda w sali, w domu:
• poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich,
wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen,
wychodzenia na spacer,
• nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

Dbamy o nasze zdrowie
– Dbałość o higienę:
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących
w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),
• przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach,
zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Ja i mój świat
– Rozwijanie poczucia przynależności narodowej:
podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.

W tym miesiącu pojedziemy do przedszkola w Gołębiu na teatrzyk"Smok
Wawelski"w wykonaniu artystów z Krakowa.
Nasi rodzice na zajęciach otwartych będą mogli zobaczyć,jak przez
zabawę poznajemy przyrodę i dbamy o własne zdrowie.
Jak co roku w listopadzie będziemy bawić się podczas zabawy andrzejkowej!