GRUDZIEŃ

Nadchodzi czas grudniowych niespodzianek

 

 

 

 

 

W miesiącu grudniu będziemy zajmować się następującą tematyką:

Nasz kontakt z techniką

– Doświadczenia konstrukcyjno – techniczne:
• bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.
telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo,
• poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form
zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu
stacjonarnego lub komórkowego, komputera).

Nasze rodziny

– Wzmacnianie więzów w rodzinie:
• kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze
świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy,
• wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie
wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

Poznajemy przyrodę

-Zima
.obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
. poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,nazywanie
ich
.poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu,zwrócenie
uwagi na zanieczyszczenia ,które zatrzymują w sobie.

 

 

Uśmiech     Mrugnięcie