To warto wiedzieć

Polecamy strony internetowe:


WWW.klimatolubni.pl- portal dla wszystkich , którzy chcą aktywnie przeciwdziałać zmianom klimatu;

WWW.zaklinaczedeszczu.pl – gry i zabawy dla dzieci w zakresie oszczędzania energii;

WWW.ziemianarozdrożu.pl/kalkulator- kalkulator emisji dwutlenku węgla / Jeśli chcesz wiedzieć ile Twoja rodzina emituje rocznie CO2 – wejdź na stronę /;

WWW.kape.gov.pl/php/kalkulator_ecodriven - kalkulator oszczędności paliwa

Ekologiczne gry dla dzieci

http://dzieci.mos.gov/Gry,301.html

http://www.buliba.pl/gry/gry-ekologiczne.html

http://www.gry.jeja.pl/2233,ekologiczna-przeprawa.html

http://www.gry.jeja.pl/3881,ekostrategia.html

Adresy stron internetowych pochodzą z Programu „ Klimatolubne Przedszkolaki”, Którego organizatorem było Ministerstwo Środowiska a Partnerem Fundacja „ Nasza Ziemia”.Więcej informacji związanych ze zmianami klimatu znajdziecie Państwo na stronie WWW.klimatolubneprzedszkolaki.pl


 PROŚBA DZIECKA


1.     Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

2.     Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

3.     Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

4.     Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.

5.     Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

6.     Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

7.     Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

8.     Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!

9.     Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.

18. Nie zapominaj , że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało

20. Nie bój się miłości. Nigdy.                        

Janusz Korczak

 


Jak być konsekwentnym wobec dziecka


Surowość czy liberalizm nie mają takiego znaczenia, jak stałe przestrzeganie zasad i konsekwencji.
• Zawsze postępuj zgodnie z zasadami.
• Daj jedno ostrzeżenie, a potem dopiero zastosuj odpowiednią karę.
• Konsekwentne zasady dostarczają dzieciom struktury, która zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, przewidywalności i kontroli.
• Konsekwentnie dbaj o poranne i wieczorne czynności rutynowe.
• Stosuj krótkie i łatwe do zastosowania kary.
• Nie wprowadzaj dyscypliny, kiedy jesteś zły.
• Rodzice powinni prezentować zjednoczony front.
• Nie próbuj stosować dyscypliny, kiedy jesteś zły.
• Stosuj dyscyplinę w odpowiednim czasie.
• Wprowadzaj odpowiednie konsekwencje.

Wszystkich rodziców, którym leży na sercu dobro dziecka, zachęcamy do stosowania w praktyce wychowawczej poniższych metod skutecznego wychowania:
• Ufaj swojej intuicji.
• Nie rezygnuj z własnych potrzeb na rzecz dziecka.
• Znaj swoje dziecko. Słuchaj słów, wnioski wyciągaj z zachowania.
• Dbaj o rozwój pozytywnych wartości u dziecka.
• Podkreślaj znaczenie dobrych chęci, wysiłku i gotowości do ryzyka.
• Bądź rodzicem, a nie przyjacielem.
• Wyznaczaj granice - "nie" jest pełnym i skończonym zdaniem.
• Utrzymuj dyscyplinę, ale nie karz.
• Rozmawiaj, nie komunikuj.
• Zawsze zajmuj zdecydowane stanowisko w konkretnych sprawach.

Literatura:
T.Gordon „Wychowanie bez porażek” PAX Warszawa 91r.Wady postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym

 

Dobra, poprawna postawa ciała ma ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka. Największy wpływ na postawę ciała ma kształt kręgosłupa, wzajemne ułożenie ciała: głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy i kończyn. Krzywizny fizjologiczne kręgosłupa u dzieci w wieku przedszkolnym nie są jeszcze w pełni ukształtowane.

Dzieci 3-4 letnie odznaczają się słabymi mięśniami grzbietu, brzucha, w odcinku piersiowym plecy małego dziecka są lekko zaokrąglone, barki wysunięte do przodu, kolana dziecka ustawione szpotawo, czyli nogi tworzą kształt litery ,, O " , następnie około 4-5 roku życia ustawienie to zmienia się i pojawia się koślawość kolan ( nogi tworzą kształt litery „X" ).

Stopa dziecka w trzecim roku życia przylega dużą powierzchnią do podłoża, o słabych mięśniach i nieznacznie zaznaczonych łukach. Całą stopę pokrywa obfita podściółka tłuszczowa, co sprawia wrażenie płaskiej stopy.

Około czwartego roku życia zaczyna zarysowywać się właściwa konstrukcja stopy, a od piątego roku życia obserwuje się jej znaczny rozrost: wydłuża się, poszerza i dzięki kształtowaniu łuków stopa się podwyższa.

Okres od 3-5 roku życia cechuje się zmianami w postawie ciała, które następuje stosunkowo powoli, dopiero w wieku 6 lat można mówić o ukształtowaniu się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa, ustawieniu kolan ( rozstęp między kostkami przy złączonych kolanach, więcej niż 5 cm oznacza wadę i wykształcenie łuków poprzecznych i podłużnych, tworzący wysklepienie stopy).

Wady postawy stwierdzone u dzieci można korygować w zdecydowanej większości przypadków za pomocą nieskomplikowanych ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych przez stosowanie większej ilości wszechstronnego ruchu oraz konsekwentne przyzwyczajanie do utrzymywania prawidłowej postawy.

Wszelkie zaniedbania mogą doprowadzić do utrwalania się złych nawyków, co w konsekwencji będzie przyczyną trwałej wady postawy.

 Literatura : Sławomir Owczarek : Gimnastyka Przedszkolaka, wyd. WSiP, warszawa 2001