Akcje charytatywne

GÓRA GROSZA 

 

Jak co roku, również w 2017 przystąpiliśmy do wspaniałej akcji Góra Grosza.

Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja Góra Grosza organizowana jest we wszystkich typach szkół i przedszkoli w całej Polsce. Placówki, które przystępują do akcji zobowiązane są do utworzenia komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie/przedszkolaki) i z organizowania na terenie placówki zbiórki. Akcji mogą towarzyszyć różne imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola takie jak np. festyn, przedstawienia i inne ciekawe wydarzenia. Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych.
Cele organizacji:
Zwiększenie szans na godne życie oraz zmniejszenie ryzyka na wykluczenie społeczne dla dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie) przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zaniedbanych przez własne rodziny .
Praca na rzecz zwiększenia reintegracji dzieci i młodzieży z ich rodziną znajdującą się w kryzysie. Zwiększenie możliwości startu życiowego dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i wychowawczych. Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym oraz współpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju.

 

 


    
     

POLACY - RODAKOM


Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających na Białorusi i  Ukrainie 

organizujemy paczki świąteczno – noworoczne dla polskich rodzin i polskich dzieci.

Zbieramy:

  • produkty spożywcze o długim okresie przechowywania: słodycze, kakao, konserwy mięsne 
    oraz    tłuszczowo – mięsne, makaron, cukier, kasza, ryż, mleko w proszku itp.
  • książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci
  •  zabawki – przytulanki.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji.WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE!


W przedszkolu prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek. Nakrętki można przekazywać u Pań dyżurujących na szatni lub u nauczycielek w grupach. DZIĘKUJEMY

                                      Żółty Dzień -wspomóż Hospicjum w Puławach
                  W naszym przedszkolu od  dn. 22.04. 2016r. rozpoczęła się akcja "Żółty Dzień - wspomóż Hospicjum w Puławach".
Rozdawaliśmy żółte żąkile, by mówić o miejscowym hospicjum i zbierać środki na opiekę nad nieuleczalnie chorymi pacjentami.

 

11. 01. 2015r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy                 
 

              

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację.  Odbywa się tradycyjnie w druga niedzielę stycznia każdego roku.

W 23 Finale aktywnie uczestniczyły dzieci ze wszystkich oddziałów naszego przedszkola, prezentując swoje umiejętności i zdolności podczas występów wokalno - tanecznych. Jesteśmy z nich bardzo dumni!Zakończenie akcji "Góra Grosza"


5. 12. 2014 r. została zakończina ogólbopolska akcja charytatywnia  "Góra Grosz", w której bardzo aktywnie uczestniczyli rodzice wraz ze swoimi dziećmi. Efekty były spektakularne. Po podliczniu zebranych pieniędzy okazało się, że dzieci z Przedszkola w Gołębiu zebrały 100, 51 zł, natomiast dzieci z oddziału w Wólce Gołębskiej 21 zł, co łącznie stanowi kwotę 121, 51 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom za zaangażowanie w pomoc osobom potrzebującym.


 

 Uprzejmie informujemy, że została zakończona zbiórka korków dla Adrianka. DZiękujemy za okazaną pomoc.

 Akcja trwa nadal, a zebrane korki zostały przekazane do Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

 AKCJA - Pomóżmy Julce - wszelkie informacje dostępne na srtonie

www.julka-piskorska.comArtykuły