Jubileusz 40-lecia przedszkola27.06.2014 roku Przedszkole im. Bohaterów 3 – go Pułku I Dywizji Wojska Polskiego w Gołębiu obchodziło  czterdziestolecie swojego powstania .

Po uroczystej mszy świętej nastąpiło odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej.

 Uroczystość uświetniło przybycie wielu dostojnych gości: Lubelskiego Kuratora Oświaty , władz Gminy Puławy i jednostek organizacyjnych Gminy Puławy, przedstawicieli środowiska lokalnego, pracowników emerytowanych przedszkola , członków Komitetu Budowy Przedszkola , którzy na ręce Pani Dyrektor  składali gratulacje życząc zapału oraz odważnego podejmowania nowych wyzwań, jakie niesie współczesna edukacja.

Przez 40 lat istnienia przedszkole stworzyło własną tradycję przedszkolną, wiele udało się nam osiągnąć ale i wiele wyzwań przed nami dlatego patrząc śmiało w przyszłość będziemy tworzyć kolejne karty historii dla wspólnego dobra naszej Małej Ojczyzny.

 

Z kart historii …

 

43 lata temu w 1970 roku  kierownictwo  przedszkola na tzw. Michałkach i komitet rodzicielski zaczęli czynić starania związane z budową nowego przedszkola w Gołębiu. Szczęśliwie złożyło się, że Trzeci Pułk Piechoty I Dywizji  Wojska Polskiego zamierzał postawić na naszym terenie obelisk upamiętniający działania obronne na nadwiślańskim szlaku oraz trzydziestolecie powstania Pułku Kierownictwo przedszkola przedstawiło propozycję aby zamiast obeliskiem - upamiętnić tę rocznicę ufundowaniem przedszkola - pomnika, które będzie służyło wielu pokoleniom Gołębia. Wojsko Polskie przychyliło się do naszej prośby i w roku 1973 przyznało odpowiednie fundusze na budowę przedszkola, pod warunkiem, że obiekt będzie wybudowany w ciągu jednego roku tj. na 12. 10. 1974 r. (Dzień Wojska Polskiego).

Artykuły